سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تخت زمرد زده است گل به چمن

راح چون لعل آتشین دریاب

ببین هلالِ محرّم بخواه ساغر راح

که ماه اَمن و اَمان است و سال صلح و صلاح

همچون لب خود مدام جان می پرور

زان راح که روحیست به تن پرورده

باده لعل لبش کز لب من دور مباد

راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست

صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز

کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!

بنوش لعل مذاب از زمردین اقداح

ببین که جوهر روحست در قدح یا راح

تعداد ابیات منتشر شده : 486353