سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

با من راه نشین باده مستانه زدند

بر خاک راه یار نهادیم روی خویش

بر روی ما رواست اگر آشنا رود

دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات

مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

محمود بود عاقبت کار در این راه

گر سر برود در سر سودای ایازم

به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش

به راه باد نهادم چراغ روشن چشم

بنده آصف عهدم دلم از راه مبر

که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینم

خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست

تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم

ای خونبهای نافه چین خاک راه تو

خورشید سایه پرور طرف کلاه تو

دلیل راه شو ای طایر خجسته لقا

که دیده آب شد از شوق خاک آن درگاه


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644