سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشم من در ره این قافله راه بماند

تا به گوش دلم آواز درا بازآمد

گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه

گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند

سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست

که به جایی نرسد گر به ضلالت برود

ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن

قوافل دل و دانش که مرد راه رسید

سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا

مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز

عشرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق

شبروان را آشنایی هاست با میر عسس

گفت وگوهاست در این راه که جان بگدازد

هر کسی عربده ای این که مبین آن که مپرس

به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی

دعای اهل دلت باد مونس دل پاک


 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288281