سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حافظ بد است حال پریشان تو ولی

بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست

سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات

بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست

دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد

نقاب گل کشید و زلف سنبل

گره بند قبای غنچه وا کرد

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند

نامه تعزیت دختر رز بنویسید

تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند

زلف دلدار چو زنار همی فرماید

برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام

دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان

چو تیره رای شوی کی گشایدت کاری

زلف خاتون ظفر شیفتهٔ پرچم توست

دیدهٔ فتح ابد عاشق جولان تو باد

هست سودای ورع در سر سلمان لیکن

حلقه زلف بتان می شکند بازارم

تعداد ابیات منتشر شده : 504827