سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا

زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت

کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ

پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج

ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص

از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح

به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ

حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد

ذکر رخ و زلف تو دلم را

وردیست که صبح و شام دارد

ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف

آفتابیست که در پیش سحابی دارد

گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست

گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

که بستگان کمند تو رستگارانند

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

 • جستجوی مدعی در حافظ
 • جستجوی دل پاک در همه ی آثار
 • جستجوی طغیان نفس در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی شهید در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی تمامش کنید در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در خواجوی کرمانی
 • جستجوی معنی شعر مرغ سحر در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505755