سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا

زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت

کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ

پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج

ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص

از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح

به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ

حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد

ذکر رخ و زلف تو دلم را

وردیست که صبح و شام دارد

ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف

آفتابیست که در پیش سحابی دارد

گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست

گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

که بستگان کمند تو رستگارانند

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بودتعداد ابیات منتشر شده : 365483