سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روزگاریست که سودای بتان دین من است

غم این کار نشاط دل غمگین من است

که این نافه ز چین جیب حور است

نه آن آهو که از مردم نفور است

دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است

سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می ناب و سفینه غزل است

صد باد صبا این جا با سلسله می رقصند

این است حریف ای دل تا باد نپیمایی

تو را که مایهٔ خلد است نیاز همتا نیست

از این مثال گزینم روان در اطراف است

در حق من لبت این لطف که می فرماید

سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این

برای یک دو سه بی دست و پای گاه سخن

مرا چه رنجه کنی این سخن روا باشد

حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است

از غم روزگار دون طبع سخن گزار کو

حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس

با این لسان عذب که خامش چو سوسنم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165