سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

اوحدی، خون دلت گر بخورد دوست مرنج

تا نگویند که: از یار دل یار بماند

دلا منال ز بیداد و جور یار که یار

تو را نصیب همین کرد و این از آن دادست

به تشویش قیامت در که یار از یار بگریزد

محب از خاک برخیزد محبت همچنان دارد

طلب از یار به جز یار نمی باید کرد

حاجت از دوست به جز دوست نمی شاید خواست

بده ساقی شراب ارغوانی

به یاد نرگس جادوی فرخ

که خواهد شد بگویید ای رفیقان

رفیق بیکسان یار غریبان

جز فلاطون خم نشین شراب

سر حکمت به ما که گوید باز

ما و می و زاهدان و تقوا

تا یار سر کدام دارد

با یار شکرلب گل اندام

بی بوس و کنار خوش نباشد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165