سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ما و می و زاهدان و تقوا

تا یار سر کدام دارد

قیامت باشد آن قامت در آغوش

شراب سلسبیل از چشمه نوش

ایام شباب است شراب اولیتر

با سبز خطان بادهٔ ناب اولیتر

شراب پخته بخامان دل فسرده دهید

که باده آتش تیزست و پختگان در جوش

هوای منزل یار آب زندگانی ماست

صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم

گوش من و حلقه گیسوی یار

روی من و خاک در می فروش

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

ای کاش که بخت سازگاری کردی

با جور زمانه یار یاری کردی

در بحر فتاده ام چو ماهی

تا یار مرا به شست گیرد

صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست

فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165