سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل

فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد

در آرزوی خاک در یار سوختیم

یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

ای کاش که بخت سازگاری کردی

با جور زمانه یار یاری کردی

در بحر فتاده ام چو ماهی

تا یار مرا به شست گیرد

چو بر حدود یار حبیب بگذشتم

که کرده بود خرابش جهان زبیبا کی

به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی یار سروبالا را

قلندران تهی سر کلاه دارانند

به ترک یار بگفتند و بربارانند

سعادت یار و دولت یاور ماست

می عیش و طرب در ساغر ماست

سلام کردم و با من به روی خندان گفت

که ای خمارکش مفلس شراب زده

خیال یار ودیارم نشاند در کنجی

در آن میانه سبک شد یرم ز خواب گران

تعداد ابیات منتشر شده : 510165