سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا

تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم

خدا را از طبیب من بپرسید

که آخر کی شود این ناتوان به

ز شور و عربده شاهدان شیرین کار

شکر شکسته سمن ریخته رباب زده

بس شکر بازگویم در بندگی خواجه

گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده

بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ

پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی

به فریاد خمار مفلسان رس

خدا را گر می دوشینه داری

وجه خدا اگر شودت منظر نظر

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

به سوی روضهٔ رضوان سفر کرد

خدا راضی ز افعال و صفاتش

ور به خواری ز در خویش برانی ما را

همچنان شکر کنیمت که عزیز مایی

کجا خود شکر این نعمت گزارم

که زور مردم آزاری ندارمتعداد ابیات منتشر شده : 365483