سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین

کان جا مجال بادوزانم نمی دهد

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار

بجز صبا و شمالم نمی شناسد کس

عزیز من که به جز باد نیست دمسازم

ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر

شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای

کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو

حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا

دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو

در آرزوی خاک در یار سوختیم

یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165