سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند

گر از آن یار سفرکرده پیامی داری

یار من چون بخرامد به تماشای چمن

برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی

ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن

که جهان پرسمن و سوسن آزاده کنی

کنون که شاهد گل را به جلوه گاه چمن

به جز نسیم صبا نیست همدم جانی

صبا نگر که دمادم چو رند شاهدباز

گهی لب گل و گه زلف ضیمران گیرد

گر زلف پریشانت در دست صبا افتد

هرجا که دلی باشد در دام بلا افتد

نسیم باد صبا بوی یار من دارد

چو باد خواهم از این پس به بوی او پیمود

صبا، چون پرده ز روی بهار بگشاید

عروس گل، تتق از صد بار بگشاید

تو دل نمودگی غنچه با صبا بنگر

که هر دمش که بیند، کنار بگشاید

تعداد ابیات منتشر شده : 506745