سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو باش تا گره غنچه از دامن گل

صبا به ناخن سر تیز خار بگشاید

صبا که قافله سالار چین و تاتارست

به تحفه های گل و لاله بار بگشاید

همیشه تا به بهاران نقاب غنچه صبا

ز عارض گل نازک عذار بگشاید

در ساحت تو مروخه جنبان بود، شمال

در مجلس تو مجمره گردان بود، صبا

گر از شمامه خلقت صبا اثر یابد

شود بنفشه محزون چو گل از آن هم شاد

صبا تا پرده نگشاید، زروی غنچه، ننشیند

اگر گل می درد جامه و گر بلبل فغان دارد

صبا شراب صفا ریخت در پیاله گل

به یک پیاله مل گشت روی گل ناری

اگر نسیم صبا گردی از درت یابد

بسی که مشک ختن را دهد جگر خواری

گر دهد باد صبا مژدهٔ وصلت خواجو

مشنو کان همه چون درنگری باد هواست

ز باد حال تو می پرسم و چو می بینم

حدیث باد صبا هست سربسر همه باد

تعداد ابیات منتشر شده : 505935