سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بوی پیراهن یوسف ز صبا می شنوم

یا ز بستان ارم نفحهٔ بوی سمنش

ببین که مرغ چمن دمبدم هزار سلام

بدست باد صبا می کند بباغ ابلاغ

گر صبا سلسله برآب نهد فصل ربیع

از چه برگردن قمری بود از غالیه غل

نو عروس باغ را مشاطهٔ باغ صبا

هر نفس می افکند در سنبل مشکین شکن

گر صبا بوئی ز گیسویت بترکستان برد

مشک اذفر خون شود در ناف آهوی ختن

مگر چو باد صبا مژدهٔ بهار آورد

بباد داد دل خسته در هوای سمن

صبا به داور دوران رسان حکایت من

که باد واقعه مور با سلیمان گفت

نامه ی دردم به دست باد سپردم

لیک صبا بر در تو راه ندارد

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

حافظ مرید جام می است ای صبا برو

وز بنده بندگی برسان شیخ جام را

تعداد ابیات منتشر شده : 504827