سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با صبا در چمن لاله سحر می گفتم

که شهیدان که اند این همه خونین کفنان

ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز

کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!

صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای

بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

نشان یار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت

به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس

به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد

ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار

تا از آن جام زرافشان جرعه ای بخشد به من

تعداد ابیات منتشر شده : 510165