سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نسیم باد صبا جان من فدای تو باد

بیا گرم خبری زان نگار خواهی داد

بیچاره لاله هست دلش در میان خون

گوئی ز دست باد صبا می برد ستم

در جناب عصمتت مهر فلک را نیست بار

در حریم حرمتت باد صبا را نیست راه

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل را

با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود

صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش

که آب زندگیم در نظر نمی آید

به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش

به بوی گل نفسی همدم صبا می باش

همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد

که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت

با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای

بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما

صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز

کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!

تعداد ابیات منتشر شده : 510165