سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی مطعون ارباب شمال است

یکی موقوف اصحاب یمین است

ایام شباب است شراب اولیتر

با سبز خطان بادهٔ ناب اولیتر

نسیم صبح، عنبر بوست امروز

مگر یارم ره صحرا گرفته است؟

عیشم مدام است از لعل دلخواه

کارم به کام است الحمدلله

جمالت معجز حسن است لیکن

حدیث غمزه ات سحر مبین است

روضه خلد برین خلوت درویشان است

مایه محتشمی خدمت درویشان است

مقالات نصیحت گو همین است

که سنگ انداز هجران در کمین است

فریب جهان قصهٔ روشن است

ببین تا چه زاید شب آبستن است

حال دل با تو گفتنم هوس است

خبر دل شنفتنم هوس است

حکایت لب شیرین کلام فرهاد است

شکنج طره لیلی مقام مجنون است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165