سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل

بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید

صوفی صومعه عالم قدسم لیکن

حالیا دیر مغان است حوالتگاهم

ساقی اگر باده از این خم دهد

خرقه صوفی ببرد می فروش

صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم

وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم

در این صوفی وشان دردی ندیدم

که صافی باد عیش دردنوشان

صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز

ای کوته آستینان تا کی درازدستی

می صوفی افکن کجا می فروشند

که در تابم از دست زهد ریایی

ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت

باطل بود که صورت بر قبله می نگاری

گاه در مصطبه دردی کش رندم خوانند

گاه در خانقهم صوفی صافی دانند

آواز دهید، تا ببینند

صوفی که به دست جام دارد

تعداد ابیات منتشر شده : 506745