سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی عشق مسخر نشود ملک حقیقت

کان چیز که جز عشق بود عین مجازست

به عشق مستی و رسواییم خوش است از آنک

نکو نباشد با عشق زهد ورزیدن

به درد عشق بساز و خموش کن حافظ

رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

خانهٔ عمر مرا عشق ز بنیاد بکند

عشق باشد که چنین کار به بنیاد کند

ز عشق روی تو سر در جهان نهم روزی

ولی ز عشق رخت در جهان نمی بینم

با غم عشق تو گودین برو و عقل ممان

عقل و دین هر دو به عشق تو کجا می مانند

بر وصلت دگری می خورد و من غم عشق

که بر وصل تو خاص است و غم عشق تو عام

عشق است، میان دل و جان من و بی عشق

حقا که میان دل و جان هیچ صفا نیست

گرد دیوانگان عشق مگرد

که به عقل عقیله مشهوری

عجب علمیست علم هیئت عشق

که چرخ هشتمش هفتم زمین است

تعداد ابیات منتشر شده : 486383