سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

براهل عشق فضلیت بعقل نتوان جست

که عقل و فضل درین ره عقیله است و فضول

پدید نیست اسیران عشق را خانه

کجاست بند؟ که صحرا گرفت دیوانه

نه در کار بلای هجر دستی

نه در خورد هوای عشق بالی

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند

فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

کافر عشق بود گر نشود باده پرست

بنده طالع خویشم که در این قحط وفا

عشق آن لولی سرمست خریدار من است

ماییم و آستانه عشق و سر نیاز

تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

تعداد ابیات منتشر شده : 507705