سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی

که خاک میکده ما عبیر جیب کند

بیا ساقی آن می که حور بهشت

عبیر ملایک در آن می سرشت

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

ای قصه بهشت ز کویت حکایتی

شرح جمال حور ز رویت روایتی

چو سعدی خاک شد سودی ندارد

اگر خاک وی اندر دیده مالی

بصر روشنم از سرمه خاک در توست

قیمت خاک تو من دانم کاهل بصرم

بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان

در این جهان ز برای دل رهی آورد

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار

ما را شرابخانه قصور است و یار حور

آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم

خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهمتعداد ابیات منتشر شده : 206512