سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیا ساقی آن می که حور بهشت

عبیر ملایک در آن می سرشت

بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان

در این جهان ز برای دل رهی آورد

آب چشمم که بر او منت خاک در توست

زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند

آدم بهشت روضه دارالسلام را

بیا ساقی آن آتش تابناک

که زردشت می جویدش زیر خاک

همی بینم از دور گردون شگفت

ندانم که را خاک خواهد گرفت

باده درده چند از این باد غرور

خاک بر سر نفس نافرجام را

می وزد از چمن نسیم بهشت

هان بنوشید دم به دم می ناب

به تن مقصرم از دولت ملازمتت

ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

تعداد ابیات منتشر شده : 59300