سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد

ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

هوای منزل یار آب زندگانی ماست

صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم

بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست

گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم

غبار راه طلب کیمیای بهروزیست

غلام دولت آن خاک عنبرین بویم

گنج در آستین و کیسه تهی

جام گیتی نما و خاک رهیم

برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس

سزای حور بده رونق پری بشکن

در آرزوی خاک در یار سوختیم

یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

گرم زمانه سرافراز داشتی و عزیز

سریر عزتم آن خاک آستان بودی

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی

کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری

نکهت جانبخش دارد خاک کوی دلبران

عارفان آنجا مشام عقل مشکین کرده اند

تعداد ابیات منتشر شده : 502669