سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صبوح بر طرف لاله زار کن که صباح

دل از مشاهده لاله زار بگشاید

هر سنبلی ز زلف نگاریست لاله رخ

هر لاله ای ز خون جوانیست شهریار

چو راغ را شود از لاله شقه خون آلود

بخون لاله بباید گرفت دامن راغ

زرشک چشم ندارد که لاله را بیند

که لاله نیز چرا می کند کله داری؟

آن کش نشسته باشد در خانه لاله رویی

حاجت نباشد او را رفتن به لاله زاری

طرف چمن و طواف بستان

بی لاله عذار خوش نباشد

می چکد ژاله بر رخ لاله

المدام المدام یا احباب

نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

که داغدار ازل همچو لاله خودروست

حسن تو همیشه در فزون باد

رویت همه ساله لاله گون باد

چرا چون لاله خونین دل نباشم

که با ما نرگس او سرگران کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 502039