سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بس است ابن حسام اینک که افتاد

ز مهر ماه رویان بر تو پرتو

چهار ماه تمام است تاز حضرت تو

میان ببسته چو رمحم زبان گشاده چو تیر

فروغ روی چو ماه تو مشرق الانوار

کمند زلف سیاه تو قابض الارواح

ای مهر ماه روی ترا زهره مشتری

بر مشتریت پردهٔ دیبای ششتری

ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف

آفتابیست که در پیش سحابی دارد

زان می عشق کز او پخته شود هر خامی

گر چه ماه رمضان است بیاور جامی

عجب درانکه درین چهار ماه یک نوبت

به حال بنده نفرمودی التفات ضمیر

امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان

کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد

جمعهٔ بیست و دوم ماه جمادی الاول

در پسین بود که پیوسته شد از جزو به کل

در میان خاک پنهان چون تواند دیدنش

آنکه نتوانست دیدن کرد مشکین گرد ماه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165