سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا در خاک راه دوست بگذار

برو گو دشمن اندر خون من کوش

مرا مگوی که سعدی چرا پریشانی

خیال روی تو بر می کند به یک دگرم

مرا مصلحت نیست لیکن همان به

که در پرده باشی و بیرون نیایی

وفا را به عهد تو دشمن گرفتم

چو دیدم مرا فتنه تو بیوفایی

چنین دور از خویش و بیگانه گشتم

که افتاد با تو مرا آشنایی

به حضرت تو حدیثی نهانیست مرا

عیان بگویم اگر با شدم مجال بیان

مرا ترحم شاه زمانه معلوم است

دعای بنده مسکین به خدمتش برسان

غم ملامت دشمن، ز هر غمی بترست

مرا ملامت هجران دوست، پیدا نیست

چون قاعده رسم مرا شاه نهادست

برداشتن رسم تو ایشان نتوانند

شهاز گردش گردون شکایتی است مرا

که ذکر آن به چنین حضرتی نمی شاید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165