سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت

شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل

فصاحت و هنر و شعر را رها کردم

هنر مگیر و فصاحت مگیر و شعر مگیر

شعر من بنده چو موی است و کمال سخنم

راست مویی است که در عین کمال شعر است

بر مسند خسروی بماناد

منصور مظفر محمد

گر تیغ بارد در کوی آن ماه

گردن نهادیم الحکم لله

سلطان نشان عرصهٔ اقلیم سلطنت

بالانشین مسند ایوان لامکان

همچو حافظ به رغم مدعیان

شعر رندانه گفتنم هوس است

بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو

به شعر فارسی صوت عراقی

مرا دلیست گرفتار عشق دلداری

سمن بری صنمی گلرخی جفاکاری

به خاک پای تو کاب حیات از آن بچکد

اگر مسوده شعر من بیفشاری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165