سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بس که در پرده چنگ گفت سخن

ببرش موی تا نموید باز

بربود دلم در چمنی سرو روانی

زرین کمری ، سیمبری، موی میانی

سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات

بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح

مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار

ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند

زلفین سیاه تو به دلداری عشاق

دادند قراری و ببردند قرارم

ای آفتاب آینه دار جمال تو

مشک سیاه مجمره گردان خال تو

درده به یاد حاتم طی جام یک منی

تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی

شب فراق نمی باید از فلک نالید

که روزهای سپیدست در شبان سیاه

می کند سرکشا آن موی فرومگذارش

که در آن سرکشی آشوب و پریشانی هاست

سرو را دوش شنیدم که مگر سلطان را

به تراشیدن موی سر شهزاده هواست

تعداد ابیات منتشر شده : 505935