سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فروغ روی چو ماه تو مشرق الانوار

کمند زلف سیاه تو قابض الارواح

زنگیان سودائی آن هندوان دل سیاه

و آهوان نخجیر آن ترکان مست تیغ زن

رنگ دویی رنگ ماست ورنه ز نوری چراست؟

پیکر چینی سفید، هیکل زنگی سیاه

مردمی کن که پیش چشم سیاهت

خانه ی مردم چنین سیاه ندارد

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج

نی من تنها کشم تطاول زلفت

کیست که او داغ آن سیاه ندارد

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند

غلام مردم چشمم که با سیاه دلی

هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

من دوستدار روی خوش و موی دلکشم

مدهوش چشم مست و می صاف بی غشم

تعداد ابیات منتشر شده : 502039