سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد

از صورت بی طاقتیم پرده برافتاد

شمشیر قوی نیاید از بازوی سست

یعنی ز دل شکسته تدبیر درست

یعنی خلاف رای خداوند حکمت است

امروز خانه کردن و فردا تحولی

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم

یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم

از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی

یعنی ز مفلسان سخن کیمیا مپرس

سخن سربسته گفتی با حریفان

خدا را زین معما پرده بردار

بدان همای سعادت شکار یعنی عقل

که گرد کنگره عرش میکند طیران

نعل شبرنگ تو موبند عروسان بهشت

گر دخیلت تتق پرده نشینان سهاست

شمسه پرده افلاک چو خاتون هلال

بر نیاید پس ازین بی تتق شام ببام

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

یعنی طمع مدار وصال دوام را

 • جستجوی غزل در سعدی
 • جستجوی صبر در سعدی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی بغل در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فرهاد در همه ی آثار
 • جستجوی ما را سر باغ بوستان نیست در همه ی آثار
 • جستجوی دور باد در حافظ
 • جستجوی گفت که سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165