سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا کند فصل خزان ابر سیه بستان را

یعنی اطفال چمن راست کنون وقت طعام

گر نخواهی که رود دانش و هوش تو برود

گوش بر زمزمهٔ پرده سرا نتوان کرد

منهی صیت تو از غیرت دین پروریت

گر کند پرده نشینان فلک را اعلام

ضمیر دل نگشایم به کس مرا آن به

که روزگار غیور است و ناگهان گیرد

ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف

آفتابیست که در پیش سحابی دارد

دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست

تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم

کاشکی پرده برافتادی از آن منظر حسن

تا همه خلق ببینند نگارستان را

شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای

قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه

زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست

بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار

مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای

هر بهاری که به دنباله خزانی دارد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165