سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین

گلشنی پیرامنش چون روضهٔ دارالسلام

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

هنوز با همه بی مهریت طلبکارم

مسلمانان مرا وقتی دلی بود

که با وی گفتمی گر مشکلی بود

ولیک با همه عیب احتمال یار عزیز

کنند چون نکنند احتمال هجرانش

دل گشاده دار چون جام شراب

سر گرفته چند چون خم دنی

ای آفتاب ملک که در جنب همتت

چون ذرهٔ حقیر بود گنج شایگان

کمینه مطرب بزمت هزار چون ناهید

کمینه بنده قدرت هزار چون کیوان

رای منور تو سپهری همه قرار

ذات مبارک تو جهانی همه وفا

ز مهر روی چون ماه تمامت

تنم گشت از ضعیفی، چون هلالی

عالم همه سر به سر رباطیست خراب

در جای خراب هم خراب اولیتر

 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی همه خراسان چون جای جغد و یران بود در اقبال لاهوری
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی ندبه در همه ی آثار
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی زندان در فروغی بسطامی
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی سید در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508665