سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو میل ز جیب سرمه دان سر بر کرد

نظاره چشم سیه دلبر کرد

نشسته صوت بلبل گوش می کرد

به یاد یار جامی نوش می کرد

به آب روشن می عارفی طهارت کرد

علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد

پشت بر یار گمان ابرو ما نتوان کرد

خویشتن را هدف تیر بلا نتوان کرد

به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد

که خاک میکده کحل بصر توانی کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165