سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بندهٔ دندان خویشم کو به گاز

نقش یاسین کرد بر بازوی تو

از چشم بد ایمنی که دارد

دندان و لب تو شکل یاسین

مراد کاف و نون طاها و یاسین

که عین رحمت است از فضل ذوالمن

پیشت آرم مصطفائی را شفیع

کاسم او یاسین و طه دیده ام

پس از الحمد و الرحمن والکهف

پس از یاسین و طاسین میم و طاها

یحیی صفات بود چو یاسین و خصم اوست

من ینکر المهیمن آن یحیی العظام

قابلهٔ کاف و نون، طاها و یاسین که هست

عاقلهٔ کاف و لام طفل دبستان او

عقل و جان چون یی و سین بر در یاسین خفتند

تن چو نون کز قلمش دور کنی تا بینند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165