سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نخوردی ز خوان های این مردمان

پری وار جز استخوان عنصری

اقبال تو کاب خضر خورده است

دل داده نهنگ خنجران را

عشق خاص کس است خاقانی

به شما ناکسان فرو ناید

پروانه مشو جان به چراغی مسپار

خورشید پرست باش نیلوفر وار

لسان الطیورش فرو بست ازیرا

جهان را سلیمان جنابی نبیند

غم گساران فرو شدند افسوس

کز عدم کس نشان نخواهد داد

تحفهٔ بزم اوست مریم وار

هر چه طوبی به نوبر افشانده است

هم شکوفهٔ دل و هم میوهٔ جان

بوالعجب وار بهارا که تویی

در شعار بندگی یاقوت وار

چون شبه آزاد دل جز من کجاست؟

خاقانی وار بر سر کویت

سر برنهم و ز سر نیندیشم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165