سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ره زین شب تاریک نبردند برون

گفتند فسانه ای و در خواب شدند

من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت

از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت

از بودنی ایدوست چه داری تیمار

وزفکرت بیهوده دل و جان افکار

کانها که بجایند نپایند بسی

و آنها که شدند کس نمیاید باز

چون بلبل مست راه در بستان یافت

روی گل و جام باده را خندان یافت

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست

چون هست بهرچه هست نقصان و شکست

گاویست در آسمان و نامش پروین

یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

ای دل چو زمانه می کند غمناکت

ناگه برود ز تن روان پاکت

ای دل غم این جهان فرسوده مخور

بیهوده نئی غمان بیهوده مخور

گرچه غم و رنج من درازی دارد

عیش و طرب تو سرفرازی دارد

 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • جستجوی پرستار در همه ی آثار
 • جستجوی دشمن ستیز در همه ی آثار
 • جستجوی اتصال بی تکیف بی قیاس در مولوی
 • جستجوی رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی فکر بهشت در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی نصرت در همه ی آثار
 • جستجوی میر بئله گوزل یاری اولار کی سئومیم؟ سئوگی دولو او گوزلره باخاندا عاشیقم دمیم؟ سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من یار ائوینه گلین الچی گوندرین عاشیقم دییرم دوزدو سئومیگم سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من من کی سنه دوز دییرم عشقینه سالمیسان منی منده گولوم عمور بویو بو قلبیمه یازمیشام سنی سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من در همه ی آثار
 • جستجوی عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165