سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بامدادی تا به شب رویت مپوش

تا بپوشانی جمال آفتاب

یکی پادشاه جهان جلال

یکی آفتاب سپهر جمال

بر چشمهٔ آفتاب بسته

از عنبر سوده سایبانی

وینکه خلق آفتاب خوانندش

راست خواهی به چشم من نه نکوست

به بزم شاه جهان عیش ران و شادی کن

خدایگان جهان آفتاب عالمتاب

زانگه که ترا بر من مسکین نظر است

آثارم از آفتاب مشهور ترست

اگر چه صاحب حسنند در جهان بسیار

چو آفتاب برآید ستاره ننماید

من خود چگونه دم زنم از عقل و طبع خویش

کس پیش آفتاب نکردست مشعلی

اگر بیندت عکس تیغ آفتاب

درآید به چشمش از آن آب آب

مهست این یا ملک یا آدمیزاد

پری یا آفتاب عالم افروز

تعداد ابیات منتشر شده : 505785