سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیم است شرار آه مشتاق

کآتش بزند حجاب مستور

دل می برد این خط نگارین

گویی خط روی دلستان است

چنان است بر دشمنانت نظر

که از دوستان نیست هیچت خبر

دیباچهٔ صورت بدیعت

عنوان کمال حسن ذات است

سعدی غم نیستی ندارد

جان دادن عاشقان نجات است

ولیکن صبر تنهایی محال است

که نتوان در به روی دوست بستن

این بوی عبیر آشنایی

از ساحت یار مهربان است

ارزان شده است بوسهٔ تو

ارزان چه بود که رایگانست

منال ای دل که در زنجیر زلفش

همه جمعیت است آشفته حالی

و آفتابی خلاف امکان است

که برآید ز جیب پیرهنی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165