سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دنیا پلیست بر گذر راه آخرت

اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی

عمرت دراز باد نگویم هزار سال

زیرا که اهل حق نپسندند باطلی

سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن

صاحب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن

اهل نظرانند که چشمی به ارادت

با روی تو دارند و دگر بی بصرانند

طریق اهل نظر خامشی و حیرانیست

که در نهایت وصفت نمی رسد تحسین

سماع اهل دل آواز ناله سعدیست

چه جای زمزمه عندلیب و سجع حمام

امیدوار به فضل خدا هر روزی

هزار بار خدا را زخود بیازارم

بد نام ابد کردم، خود را و نمی دانم

درنامه اهل دل، نیکوتر ازین نامی

مرین یگانه اهل زمانه را یارب

به کام دولت و دنیا و دین ممتع دار

وگر به جلوهٔ طاوس شوخیی کردم

به چشم نقص نبینندم اهل استبصار


 • جستجوی بهار در سعدی
 • جستجوی چو سوفار در صائب تبریزی
 • جستجوی گردش دوران در حافظ
 • جستجوی صحبت کردن در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دیده درکار لب وکارش کنم در خاقانی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در خیام نیشابوری
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی لاله در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 375436