سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن

صاحب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن

اهل نظرانند که چشمی به ارادت

با روی تو دارند و دگر بی بصرانند

طریق اهل نظر خامشی و حیرانیست

که در نهایت وصفت نمی رسد تحسین

به درد عشق بساز و خموش کن حافظ

رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

تورانشه خجسته که در من یزید فضل

شد منت مواهب او طوق گردنم

امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم

خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

خدای راست به عهد تو ای ولی زمان

بر اهل روی زمین نعمتی و آلایی

تسلیم شو گر اهل تمیزی که عارفان

بردند گنج عافیت از کنج صابری

نگویمت که به فضل از کرام ممتازی

نگویمت که به عدل از ملوک مختاری


 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254