سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون می گذری به خاک شیراز

گو من به فلان زمین اسیرم

ندیدم در جهان چون خاک شیراز

وزین ناسازتر آب و هوایی

آن خدایست تعالی، ملک الملک قدیم

که تغییر نکند ملکت جاویدانش

نعیم خطهٔ شیراز و لعبتان بهشتی

ز هر دریچه نگه کن که حور بینی و عین را

سبحان من تقدس بالعز و الجلال

سبحان من تفرد بالجود و الجمال

وین که پیوسته با تو خواهد بود

عمل تست نفس پاک و پلید

خدا را محض لطفش آفریده

به نام ایزد زهی لطف خدائی

خدا از لطف محضش آفریده

به نام ایزد زهی لطف خدائی

بیمن معدلت پادشاه بنده نواز

بهشت روی زمین است خطهٔ شیراز

اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حی توانا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165