سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم

چو پیش خاطرم آید خیال صورت خوبت

ندانمت که چه گویم ز اختلاف معانی

مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال

در سرای نشاید بر آشنایان بست

نماز کردم و از بیخودی ندانستم

که در خیال تو عقد نماز چون بستم

تا خیال قد و بالای تو در فکر من است

گر خلایق همه سروند چو سرو آزادم

خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است

اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانیتعداد ابیات منتشر شده : 206498