سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار

سحر که مرغ درآید به نغمه داوود

به عشق مستی و رسواییم خوش است از آنک

نکو نباشد با عشق زهد ورزیدن

دهان نیک تو دلخواه جان حافظ شد

به جان بود خطرم زین دل محال اندیش

به درد عشق بساز و خموش کن حافظ

رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

گر افتدت گذری بر وجود کشته عشق

سخن بگوی که در جسم مرده جان آری

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو

کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

عاشقی سوخته ای بیسر و سامان دیدم

گفتم ای یار مکن در سر فکرت جان را

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

کان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاست

گر نسیم سحر از خلق تو بویی آرد

جان فشانیم به سوغات نسیم تو نه سیم

مگوی سعدی از این درد جان نخواهد برد

بگو کجا برم آن جان که از غمت ببرمتعداد ابیات منتشر شده : 285455