سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو دیدهٔ تو کند میل دانهٔ خالی

دلت به دام بلا میکند، بکوش و مهل

باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن

تا بدانی که چه بودست گرفتار بلا را

با این همه باران بلا بر سر سعدی

نشگفت اگرش خانهٔ چشم آب چکیده ست

هزار چون من اگر محنت و بلا بیند

تو را از آن چه که در نعمتی و در نازی

تو آن نئی که توانی که خستگان بلا را

بکام دل برسانی و جان بلب نرسانی

به اشک چشم بر گریند مردم در بلا، لیکن

نه هراشکی چو جیحونی، نه هر چشمی چو دریایی

آن کز بلا بترسد و از قتل غم خورد

او عاقلست و شیوه مجنون دگر بود

بلای عشق عظیمست لاابالی را

چو دل به مرگ نهاد از بلا چه غم دارد

 • جستجوی آهسته و پیوسته رود در سعدی
 • جستجوی علم در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی بادهای سرد خزان در شهریار
 • جستجوی حسین در همه ی آثار
 • جستجوی رسوا در همه ی آثار
 • جستجوی خرابات در همه ی آثار
 • جستجوی غم مخور در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ریا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165