سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو پیش خسرو آمد ناز پرورد

حکایت های شیرین باز می کرد

دوم ساغر به پیش خسرو آورد

ملک بر یاد جانان نوش جان کرد

انتبه قبل السحر یا ذالمنام

نوبت عشرت بزن پیش آر جام

زین پیش برآمیختمی با همه مردم

تا یار بدیدم در اغیار ببستم

طریق عشقبازان است پیش دوست جانبازی

بیا ای جان اگر داری سر و برگ تماشایی

شکوفه پیش رو لشکر بهار آمد

که پیر به ز برای سپاه سالاری

گر دست دهد که آستینش گیرم

ورنه بروم بر آستانش میرم

ما بندگان حاجتمندیم و تو کریم

حاجت همیشه پیش کریمان بود روا

گرت هزار بدیع الجمال پیش آید

ببین و بگذر و خاطر به هیچ کس مسپار

سر خجالتم از پیش برنمی آید

که در چگونه به دریا برند و لعل به کانتعداد ابیات منتشر شده : 373712