سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیاض ساعد سیمین مپوش در صف جنگ

که بی تکلف شمشیر لشکری بزنی

مرا روی تو محراب است در شهر مسلمانان

وگر جنگ مغول باشد نگردانی ز محرابم

پیدا شود که مرد کدامست و زن کدام

در تنگنای حلقهٔ مردان به روز جنگ

به جنگ رفتن سلطان دگر چه محتاجست؟

که چون تو شاه سوارش به صلح می آیی

کار تو عطای بدره باشد شب بزم

شغل تو غزای بدر باشد گه جنگ

به جنگ خصم کسی کز حیل فروماند

ضرورتست که بیچاره وار برگردد

جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد

یاری که تحمل نکند یار نباشد

مرا که با تو که مقصودی آشتی افتاد

رواست گر همه عالم به جنگ برخیزند

سپر صبر تحمل نکند تیر فراق

با کمان ابرو اگر جنگ نیاغازی به

اگر عداوت و جنگ است در میان عرب

میان لیلی و مجنون محبت است و صفاست

 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی فارغ در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی اقبال لاهوری در اقبال لاهوری
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی موش در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی دلتنگ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505890