سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو دست دست تو باشد دراز چندان کن

که دست دست تو باشد اگر بگردد دست

شکر به دست ترش روی خادمم مفرست

و گر به دست خودم زهر می دهی شاید

زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید

که گفته سخنت می برند دست به دست

گفتا که شب است دست از دستم بدار

تا با تو نگیردم کسی دست به دست

همه از دست غیر ناله کنند

سعدی از دست خویشتن فریاد

به بوسه ز قندش شکر ریز کرد

سراپای او شکر آمیز کرد

وگر عنایت و توفیق حق نگیرد دست

به دست سعی تو بادست تا نپیمایی

باشد که به دست خویش خونم ریزی

تا جان بدهم دامن مقصود به دست

دعوی درست نیست گر از دست نازنین

چون شربت شکر نخوری زهر ناب را

ساقیا نوبت آنست که از دست خودم

بدهی جامی و از دست خودم بستانیتعداد ابیات منتشر شده : 365541