سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو شانه دست به دندان اگر برم شاید

که شانه در سر زلف تو دست می ساید

بر پای کنش به دست خویش از سر لطف

ای یار، که از دست تو برمی خیزد

ز دست رفته نه تنها منم در این سودا

چه دستها که ز دست تو بر خداوند است

دل را ز دست دادم، می ریزم آب دیده

کز دست دیده و دل، خون در کنار دارم

پدر به دست خودم، توبه می دهد وین کار

به دست و پای من رند بی سر و پا نیست

همین که پای نهادی بر آستانه عشق

به دست باش که دست از جهان فروشویی

شکر به شکر نهم در دهان مژده دهان

اگر تو باز برآری حدیث من به دهان

خوش است نام تو بردن ولی دریغ بود

در این سخن که بخواهند برد دست به دست

ناگهانش به علت رمدی

دولتی داد اتفاقی دست

مگر زنجیر مویی گیردم دست

وگر نه سر به شیدایی برآرم


 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی خرج در عبید زاکانی
 • جستجوی سبک مغزی در صائب تبریزی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712