سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شب سعادت ارباب دولت است مگر

که روشنی سحر در مبادیش پیداست؟

چو جامی چند می در داد ساقی

ملک را گفت: «دولت باد باقی

سر مراز سعادت به دولت عشقت

جز آستان درت هیچ در نمی باید

دست در گردن که یار کرد با او یا که یافت

جز ره پیراهن دولت زهی پیراهنش

دعای دولت سلطان همیشه خواهم گفت

نه بر امید عطا و توقع انعام

نوحه لایق نیست بر خاک شهیدان زانکه هست

کمترین دولت ایشان را بهشت برترین

لازم نبود که آنچه دولت باید

نقش فلکی هم آنچنان بنماید

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

چه کند داعی دولت که قبولش نکنند

ما حریصیم به خدمت تو نمی فرمایی

غلام دولت آنم که پای بند یکیست

به جانبی متعلق شد از هزار برستتعداد ابیات منتشر شده : 365483