سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از جاه عشق و دولت رندان پاکباز

پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم

به دولت تو چنان ایمنست پشت زمین

که خلق در شکم مادرند پنداری

دانی کدام دولت در وصف می نیاید

چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

طراز دولت باقی تو را همی زیبد

که همتت نبرد نام عالم فانی

نگویمت به تکلف فلان دولت و دین

سپهر مجد و معالی جهان دانش و داد

چو ماه دولت بوبکر سعد افل شد

طلوع اختر سعدش هنوز جان می داد

غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست

جمال دولت محمود را به زلف ایاز

اعظم جلال دولت و دین آنکه رفعتش

دارد همیشه توسن ایام زیر ران

خدایگان صدور زمان و کهف امان

پناه ملت اسلام شمس دولت و دین

باش تا دست دهد دولت ایام وصال

بوی پیراهنش از مصر به کنعان آید


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630