سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دولت سرای سلطنتش رایه بهر سر

در گوش کرده حلقه و چون حلقه بر در است

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

چه کند داعی دولت که قبولش نکنند

ما حریصیم به خدمت تو نمی فرمایی

غلام دولت آنم که پای بند یکیست

به جانبی متعلق شد از هزار برست

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

که مونس دم صبحم دعای دولت توست

از چنگ منش اختر بدمهر به در برد

آری چه کنم دولت دور قمری بود

از جاه عشق و دولت رندان پاکباز

پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم

به دولت تو چنان ایمنست پشت زمین

که خلق در شکم مادرند پنداری

دانی کدام دولت در وصف می نیاید

چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

طراز دولت باقی تو را همی زیبد

که همتت نبرد نام عالم فانیتعداد ابیات منتشر شده : 373712