سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر کجا صاحب حسنیست ثنا گفتم و وصفش

تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم

گنج باد آورد سیم برف بود اندر زمین

چون زر قارون فرو برد این زمان گنج وسیم

به صدر صاحب دیوان ایخان نالم

که در ایاسهٔ او جور نیست بر مسکین

ز رنج خاطر صاحبدلان نیندیشد

که پیش صاحب دیوان برند غوغایی

به هرکسی نتوان گفت شرح قصهٔ خویش

مگر به صاحب دیوان محترم گویم

ایکه از ذکر بمذکور نمی پردازی

حاصل از ذکر زبان چیست چو دل ذاکر نیست

به هیچ خلق نباید که قصه پردازی

مگر به صاحب دیوان عالم عادل

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی

چو بر صحیفهٔ املی روان شود قلمش

زبان طعن نهد در بلاغت سحبان

مراست با همه عیب این هنر بحمدالله

که سر فرو نکند همتم به هر جایی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165